телеология

учение за целите
  1. Pазглеждане на нещата като целево причинено; преднамерено доказателство.