таксономия

“ред” и “закон”
  1. Учение за законите и принципите, по които се класифицират животните и растенията.