таоизъм

собств. Tao — “път”, олицетворение на висшия божествен разум
  1. рел. Древно учение в Китай от ІV в. пр. Хр. Днес е широко разпространена синкретична народна система от вярвания наред с религиите на будизма и конфуцианството, но обръща особено внимание към алхимията и различни методи за постигане на дълголетие.
tao