талмудизъм

  1. рел. Юдейска схоластична казуистика, която трактува в различен смисъл текстовете от “Петокнижието
  2. прен. Догматизъм, схоластичност, буквоядство.