ташизъм

фр. “петно”
  1. изк. Течение в живопистта през втората половина на 20-те г. на ХХ в. — разновидност на абстракционизма, което се стреми да постигне експресивност чрез съчетаване на цветни петна.