табу

  1. книж. Суеверна и религиозна възбрана у първобитните племена да се докосват определени предмети, животни или растения, както и да се изговарят имената им.