синоптичен

“прегледен”
  1. Който позволява с един поглед да се видят частите на едно цял, прегледен, нагледен.