синкретизъм

гр. “сединяване”
  1. Философска или религиозна система, която обединява различни протеворечиви възгледи; еклектизъм.
  2. рел. Съчетаване на елементи от различни религии.
  3. изк. Слята, неразделна първоначална форма на изкуството.