символизъм

гр. “символ”
  1. книж. Течение в изкуството и литературата от края на XIX в., служещо си със символи, проникнато от краен индивидуализъм, изразява мистицизъм.
  2. Изразяване на идеи, чувства и понятия чрез символи.