силогизъм

  1. Извод, умозаключение въз основа две съждения: течностите се изпаряват, водата се изпарява, водата е течност.