сюрреализъм

  1. Упадъчно течение в литературата и изкуството, породило се към 1924 г. във Франция.