суна

  1. рел. Сборник от избрани откъси (хадиси) — разкази за Мохамед или негови изказвания; допълнение на Корана.