сугестивен

“внушение”
  1. Който внушава, внушителен, свързан с внушение.
  2. прен. Ясен; поучителен.