сукцесия

лат “наследяване”
  1. книж. Непрекъснатост, последователност.