субверсивен

  1. Който се стреми да събори съществуващия строй; бунтовен.