субект

“подлог”
  1. Първоначално — основание; действащата инстанция в света; човекът като познаващ и действащ.