стереотип

гр. “пространствен” и “отпечатък”
  1. псих. Трайна, укрепнала система от нервни връзки и условни рефлекси, които се активизират и проявяват при определен последователен ред на човешката личност.