спиритуализъм

  1. Идеалистическо течение във философията, което смята духа за основа на битието.