спинозизъм

  1. Учение на холандския философ Барух Спиноза (1632—1677 г.), в основата, на което лежи признаването на единствената обективната реалност — природата която за него е още Бог.