спекулация

“наблюдение” и “съзерцание”
  1. Теоретична форма за постигане на определени основания, като в погледа се държи само това, което подлежи на осмисляне и чрез, което се осмисля.