социологизъм

“общество” -логизъм
  1. книж. Едностранно и опростено разглеждане на явленията в обществения живот с акценти само върху социалните прояви.