суверинитет

  1. Право на най-висока власт, върховен, независим. Вътрешна и външна независимост на държава.