софистика

  1. Преднамерено използване за доказателство в спор на софизми.
  2. Учението на софистите.