солипсизъм

“единствен” и “сам”
  1. Краен субективизъм, който признава за единствена реалност личното аз на човека, а цялата действителност смята като продукт на личното възприятие.