социалдемокрация

лат. “обществен” и гр. “народен”
  1. Политическо направление в международното работническо движение, което се изроди в дребнобуржоазно и стана опора на капитализма в борбата му против революционното движение на пролетариата.
  2. Социалдемократическа партия.