снобизъм

англ. “обикновен човек, без богатство и социално положение”
  1. книж. Човек с ограничени духовни интереси, стремящ се да впечатлява с външен блясък и подражаване на маниерите от висшето общество; предвзетост, маниерничене.