сатана

евр. “противник, враг”
  1. рел. В християнството и юдаизма — въплъщение на злото начало, зъл дух; дявол.