шаманизъм

  1. рел. Форма на първобитна религия, основана на анимизма и разпространена сред различни племена намиращи се на родовоплеменен стадий на развитие.