сецесион

лат. “отделяне”
  1. изк. Модернистично течение в изобразителното изкуство, архитектурата, дизайна, музиката в края на ХІХ в. и началото на ХХ в., започнало в Австрия и Германия, по-късно — в повечето европейски страни, Русия и САЩ. Характерно е с маниерността си, декоративност, стилизация и сантиментализъм.