Серапис

  1. ист. Едно от най-важните божества на елинистичен Египет, създадено през ІV в. пр. Хр. чрез сливането на египетските и гръцките религиозни представи; култът към Серапис получил широко разпространение из целия елинистичен свят.