сантиментализъм

  1. Литературно течение, което подчертава личния душевен живот на човека, стреми се да представи живота на героите в идеализирана обстановка; проникнато е с чувствителност, нежност, милост към слабите и увлечение към природните красоти.
  2. Разнеженост чувствителност.