сенсуализъм

“възприето” и “усетено”
  1. Философска нагласа, според която осовна форма на познанието е сетивноста с първичните и дадености. Признаване чувствените наслади като цел на живота и висше благо.