семантичен

“означаващ”
  1. Който се отнася до смисъла на дума; смислов.
  2. Семантична философия — разновидност на субективния идеализъм през епохата на империализма, която се занимава с ненаучен анализ на думите и техните съчетания, като изоставя настрана теоретическото изследване като оставя настрана обективната действителност.