секта

гр. “учение, което се следва”
  1. книж. Група от хора с религиозни убеждения, отделила се от официалната църква.
  2. Лица, които се отделят от общото; отцепници.