схоластика

“школа”
  1. Средновековна идеалистическа и религиозна философия, която излиза от схващането, че истината е дадана в св. писание и почива на църковната догматика.
  2. Постигане на божията същност, чрез строга последователност в изказванията.
  3. Догматичност, празно разсъждениие.