сангвиничен

“кръв”
  1. Бързо реагиращ на външни впечатления; жизнерадостен, весел.