самсара

санскр. “бягащ заедно”
  1. рел. Според хиндуизма — неспиращият цикъл, в който душата се преражда.