санкхя

  1. рел. Основната система в индуистката философия с двата противоположни елемента — материята и духа.