сакраментален

  1. Свещен, обреден, осветен от тайнство. Заветен, свят.