сабеизъм

  1. рел. Култ към небесните тела, звездопоклонство, зародил се в Арабия, Месопотамия и Мала Азия; по името на арабското племе сабеи и Сабейското царство (Хв пр. Хр. до ІV в сл. Хр.) в Южна Арабия (днешен Йемен), първо изповядвало тази религия.