романтизъм

фр.
  1. ист. Направление в литературата и изкуството от края на XVIII — началото на XIX в., което се противопоставя на канона на класицизма от предхождащата го епоха. Отзвук на големите събития след Френската революция; характеризира се с ярък индивидуализъм, издига в култ личността, възпява героичното минало и се обръща към идеализираните народопоетични корени.