ревизионизъм

лат. “преглед”
  1. Всяко течение или направление за изменение и поправяне на теория, учение или споразумение.
  2. Буржуазно извращение на марксизма, което “поправя”, “ревизира” революционните икономически, политическите и философски основи на марксовото учение, като в интерес и в полза на буржазния и капиталистически строй се отказва от революцията, социализма и диктатурата на пролетарията.