ретардация

“забавяне”
  1. Забавяне на развръзката в художествено произведение.