рестрикция

ограничение
  1. Монополистичен начин на експлоатация чрез уговорено ограничение на производство или износ.