резигнация

лат. “отказвам се”
  1. псих. Примирение с положението, безропотно подчинение на съдбата.