ренесанс

фр. “възраждам се”
  1. книж. Обществено-политическо и културно движение в Европа, възникнало първоначално в Италия през ІV в., по-късно и в други западноевропейски страни. В противовес на църковния мироглед и средновековната схоластична школа обръща по-голямо внимание към човешката личност и се парактеризира с редица открития и постижения в областта на изкуството, литературата, науката. Едновременна с обръщане внимание на твореца към образците на античната цивилизация, показва първите признаци на разложение на феодализма.
  2. Възраждане.