реминисценция

лат. “възпоминание”
  1. книж. Смътен спомен.
  2. псих. Явление на човешката памет, при което възпроизвеждането на нещо става по-добро няколко дни след акта на запаметяване.