релативизъм

“отоносителен”
  1. Субективно идеалистическо учение, което отрича възможността за обективно познание на света, и според което няма обективна истина и обективното познание е невъзможно.