регулативен

  1. Който направлява, който внася ред или планомерност в нещо.