регрес

“връщане назад”
  1. Преминаване от по-високи форми на развитие към по-ниски, упадък.